Vitajte

Mzdový outsourcing

Spracovanie mzdového účtovníctva
Spracovanie kompletnej mzdovej agendy na základe evidencie dochádzky zamestnancov.
Výpočet miezd, odvodov, výpočet zrážok zo mzdy zamestnancov na základe dodaných podkladov...
 

Všetky služby

Reporting

Spracovanie štatistických reportov pre štatistický úrad. Príprava všetkých štatutárnych reportov pre SP a ZP a iné inštitúcie.
Príprava reportov podľa potrieb Vášho manažmentu. Ročné zúčtovanie daní...
 

Všetky služby

Poradenstvo

Súčasťou našich služieb spracovania mzdovej a personálnej agendy pre našich klientov je aj kompletný pracovnoprávny servis.
Všetky služby

Ponuka služieb:

  • Mzdový outsourcing
  • Reporting
  • Spracovanie personálnej agendy
  • Zastupovanie a komunikácia
  • Poradenstvo
  • Vypracovanie dokumentácie

Ponúkame Vám individuálny prístup k Vašim požiadavkám a potrebám