Cenník

Aktuálny cenník našich služieb

Položka Suma
Spracovanie miezd do 10 zamestnancov 8,00 € / zamestnanec
Spracovanie miezd nad 10 zamestnancov Dohodou / Individuálna cenová ponuka
Komplexné vedenie personálnej agendy zamestnanca počas celého trvania pracovného pomeru * 17,00 € / zamestnanec
Vypracovanie vnútropodnikových smerníc 20,00 € v rozsahu do 10 strán
Poradenstvo 20,00 € / hod

* Vypracovanie pracovnej zmluvy zamestnanca vrátane príloh, dodatkov, zmien pracovnej zmluvy jednorazovo počas trvania pracovného pomeru